Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 15:33:40 (inci-01) Brand Industrie/agrarisch (boerderij/agr Bedr) (keet/hok/schuurtje)... Prio Hoog Eenheid | Cluster Emmen - OvD Brandweer Regionaal Drenthe
vrijdag 18 januari 2019

DONDERDAG 05|04

Roekenproblematiek in de gemeente Emmen

Omdat de roek een beschermde vogelsoort is, moeten we ontheffing aanvragen bij de Provincie Drenthe om de roekenkolonies te mogen verstoren en/of weg te jagen

EMMEN - Het afgelopen jaar hebben wij het wegjagen en verstoren van roekenkolonies op verschillende plekken binnen onze gemeente voorbereid.


Omdat de roek een beschermde vogelsoort is, moeten we ontheffing aanvragen bij de Provincie Drenthe om de roekenkolonies te mogen verstoren en/of weg te jagen. Uiteindelijk heeft de provincie eind februari 2018 onder bepaalde voorwaarden toestemming gegeven. Het lukte niet om in het voorjaar van 2018 nog actie te ondernemen, omdat het broedseizoen van de roeken al in februari begint. Dit kan niet vanwege de wet op de natuurbescherming.

 

Dit soort acties moeten we goed voorbereiden onder toezicht van een extern ecologisch bureau om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom gaan we de komende tijd samen met een extern adviseur een plan van aanpak maken om voor het volgende broedseizoen acties te kunnen doen om op genoemde locaties overlast te voorkomen.

 

Angelslo

In de wijk Angelslo is het probleem nu groot. We verwachten ook meer roeken en meer nesten. Eén van de voorwaarden in de ontheffing zegt is dat we in Angelslo pas in actie kunnen komen wanneer de overlast op drie andere locaties weg is. Hiervoor moeten we een rapport maken die de provincie Drenthe gaat toetsen. Dit betekent dat we in Angelslo pas op z'n vroegst in 2020 starten met verstoren en wegjagen van de roeken.

 

Bebouwde kom

Roeken hebben zich de laatste decennia vooral in de bebouwde kom gevestigd. In de bebouwde kom mogen we ze niet wegjagen. Daarnaast kan de roek zich erg goed aanpassen en is niet bang voor mensen die dichtbij komen, omdat juist daar veel eten is zoals emelten en engerlingen. Het wegjagen/verstoren van een roekkolonie is daarom een actie die veel tijd en energie kost en de situatie vaak niet oplost. Roeken gaan misschien naar een andere locatie binnen de bebouwde kom, daar kunnen wij helaas niets tegen doen.

Een opsomming van locaties waarvoor in 2017 ontheffing is aangevraagd*.

Emmen – Angelslo
Emmen – De Winkelakkers/'t Oude Loo
Emmen – Raadhuisplein
Emmen - Wilhelminastraat
Emmer-Compascuum – Verlengde Scholtenskanaal
Emmer-Compascuum – Westerdiep
Nieuw-Amsterdam – Vaart NZ 212
Nieuw-Amsterdam – Vaartweg/Stieltjeskanaal
Nieuw-Schoonebeek – Omgeving RK-kerk
Schoonebeek – Spanjaardspad

 

*Dit is niet de volgorde van aanpak

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie